Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Ubytování

Univerzitní služby - Platby za ubytování

Univerzitní služby - Platby za ubytování

Koleje JU umožňují platit hotově na recepcích a bezhotovostně několika způsoby:

 

1. Inkasem z banky

V bance zadejte svolení k inkasu pro účet 169492602/0300. Ostatní nepovinné parametry svolení nebo je nastavte: max. limit alespoň 6000, variabilní symbol vygenerovaný symbol v ubytovacím systému (zjistíte přes webové rozhraní), doba splatnosti od 10. do 21., dne v měsíci, dobu platnosti neomezenou.
Vyplněný formulář odevzdejte vedoucímu koleje (k dostání tamtéž).
Koleje jednou za měsíc (vždy k 15. dni v měsíci po výplatě) vyhodnotí systém skutečný stav vašeho konta a zjistí potřebnou částku k pokrytí Vašeho ubytování a sovusejících polatků. Při přerušení nebo ukončení požádejte o zrušení inkasa z banky.
Platebních příkazů a trvalých příkazů je možno použít pouze za předpokladu, že správně nastavíte variabilní symbol, víte jakou částku je třeba poslat a pošlete ji v rozmezí 5. až 20. dne v měsíci. Špatně zaslané platby nemusí být akceptovány!

 

2. Platební kartou

Na všech recepcích je možné zaplatit běžnými bankovními kartami.

 

3. Převodem z IPS

Prostředky z IPS je nutné nejdříve převést do ubytovacího systému buď po přihlášení na webu koleje.jcu.cz nebo požádáním o převod na kterékoliv recepci kolejí JU.

 

5. Inkasem z IPS

O inkaso z IPS požádáte vedoucího koleje. Inkaso z IPS se provádí denně. Upozornění: Není možné nastavit inkaso z banky a zároveň inkaso z IPS. Pokud máte nastaveno inkaso z banky, nastavením inkasa z IPS toto nastavení zrušíte!