Ubytování studentů na příští akademický rok 2017/18


Ubytování studentů se řídí celouniverzitními zásadami pro ubytování.Seznam všech vyhověných žádostí s přidělenou kolejí - stav k 12.9.17

Sběr žádostí o ubytování v koleji byl ukončen dne 28.7.17.


Ostatním zájemcům o ubytovaní, kteří jsou řádně přijatí a zapsaní ke studiu na JU, bude lůžko přiděleno pouze na základě volné ubytovací kapacity po domluvě s vedoucím příslušné koleje (kontakty níže).Ubytovaní studenti mají povinnost nastěhovat se v termínu 29. 9. až 3. 10. (dřívější nástup je vhodné domluvit předem telefonicky). Po tomto termínu příslib ubytování zaniká.
Na recepcích kolejí je nepřetržitý provoz, nástup je tedy možný kdykoliv (24 hodin denně), včetně soboty i neděle.

Prosíme studenty, kteří jsou mezi ubytovanými a rozhodnou se na koleji nebydlet, nechť toto sdělí na kterýkoliv kontakt níže a umožní tak ubytovat další studenty. Děkujeme.

Případné dotazy zodpoví kterýkoliv vedoucí kolejí KaM JU.Další informace a změny budou zde postupně zveřejněny.