Ubytování studentů na příští akademický rok 2017/18


Ubytování studentů se řídí celouniverzitními zásadami pro ubytování.
Podrobnosti k ubytování prvních ročníků dostanou tito studenti v dopisu zaslaném fakultou.

Informace

o přidělování ubytování studentům 2. a vyšších ročníků


  • Týká se studentů 2. a vyšších ročníků prezenční formy studia včetně navazujícího studia, doktorandů a zahraničních studentů ve standardní době studia prodloužené maximálně o jeden rok k datu 24. 3. 2017. Týká se i studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia, pokud již byli k tomuto datu přijati.

  • Žádosti lze podat elektronicky na adrese: http://koleje.jcu.cz/ po přihlášení se do systému AT-Koleje (pouze ze sítě JU nebo přes VPN), popřípadě písemnou formou (formulář je k dispozici na recepci každé koleje, odevzdává se tamtéž) v době od 1. 4. do 28. 4. 2017. Elektronické žádosti nemohou podat studenti nevyhovující výše uvedeným kritériím, ani případná písemná forma nebude přijata.

  • Žadatelé, vlastnící průkaz ZTP, prokáží se průkazem kterémukoliv vedoucímu koleje v téže době.

  • Pořadník sestavený na základě kritéria dojezdnosti bude vyvěšený na stránkách http://kam.jcu.cz a na recepci každé koleje dne 19. 5. 2017.

  • Studenti, kterým bude přiděleno ubytování, se musí dostavit k vedoucímu koleje, na které chtějí bydlet, v době od 22. 5. až 23. 6. 2017, za účelem přihlášení se k ubytování a výběru pokoje.Případné dotazy zodpoví kterýkoliv vedoucí kolejí KaM JU.Další informace a změny budou zde postupně zveřejněny.