Ubytování studentů na příští akademický rok 2017/18


Ubytování studentů se řídí celouniverzitními zásadami pro ubytování.
Podrobnosti k ubytování prvních ročníků dostanou tito studenti v dopisu zaslaném fakultou.

Informace

o přidělování ubytování studentům 2. a vyšších ročníků

Seznam vyhověných žádostí        Pořadník zamítnutých žádostí

  • Týká se studentů 2. a vyšších ročníků prezenční formy studia včetně navazujícího studia, doktorandů a zahraničních studentů ve standardní době studia prodloužené maximálně o jeden rok k datu 24. 3. 2017. Týká se i studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia, pokud již byli k tomuto datu přijati.

  • Žádosti lze podat elektronicky na adrese: http://koleje.jcu.cz/ po přihlášení se do systému AT-Koleje (pouze ze sítě JU nebo přes VPN), popřípadě písemnou formou (formulář je k dispozici na recepci každé koleje, odevzdává se tamtéž) v době od 1. 4. do 28. 4. 2017. Elektronické žádosti nemohou podat studenti nevyhovující výše uvedeným kritériím, ani případná písemná forma nebude přijata.

  • Důvodné odvolání proti nepřijetí podávejte řediteli KaM v termínu 18. 5. – 26. 5. 2017.

  • Studenti, jejíchž žádosti bylo vyhověno, se musí dostavit k vedoucímu koleje, na které chtějí bydlet, v době od 22. 5. až 23. 6. 2017 v pondělí až čtvrtek v časech 9:00-11:30 12:30-15:00, za účelem přihlášení se k ubytování a výběru pokoje. V době od 22. května do 2. června 2017 budou přednostně ubytováni studenti na své stávající pokoje.

  • !!!V případě, že se student na kolej v termínu nezapíše, nárok na ubytování ZANIKÁ!!!

  • Pokud nebude lůžková kapacita kolejí (vyhrazená pro starší ročníky) obsazená, bude se od 27. 6. 2017 nabízet neubytovaným studentům.

  • Studenti, kterým bylo přiděleno místo v koleji, jsou povinni ve smyslu Kolejního řádu nastěhovat se nejpozději do 3. 10. 2017 včetně.
    !!!Při nedodržení tohoto termínu nárok na ubytování zaniká!!!

  • Neubytovaní studenti, kteří si nepodali žádost, mohou KaM ubytovat až od 4. 10. 2017 dle volných kapacit kolejí.


Případné dotazy zodpoví kterýkoliv vedoucí kolejí KaM JU.Další informace a změny budou zde postupně zveřejněny.