Ubytování studentů na příští akademický rok 2013/14


Ubytování studentů se řídí celouniverzitními zásadami pro ubytování.


Seznam ubytovaných studentů s přidělenou kolejí 2013/14Případné dotazy zodpoví kterýkoliv vedoucí kolejí KaM JU.Další informace a změny budou zde postupně zveřejněny.