Ubytování studentů na příští akademický rok 2012/13


Ubytování studentů se řídí celouniverzitními zásadami pro ubytování.

Upozornění

Informace

pro všechny

Seznam ubytovaných studentů s přidělenou kolejí 2012/13
  • Všichni studenti, kterým bylo přiděleno místo v koleji, jsou povinni ve smyslu Kolejního řádu nastěhovat se do 26. 9. 12 (včetně). Při nedodržení tohoto termínu nárok na ubytování zaniká. Na recepcích kolejí je nepřetržitý provoz, nástup je tedy možný kdykoliv (24 hodin denně), včetně soboty i neděle.

  • Studenti, kteří si nepodali z jakéhokoliv důvodu žádost o kolej, se mohou hlásit hlavní ubytovatelce Evě Neubauerové (kontakt níže) od 27. září 2012. V případě uvolnění kapacity budou ubytováni.


Ubytování studentů v koleji K5, Boreckého 27, bude ukončeno k datu 31. 3. 2013. Ukončení ubytování k tomuto datu je z důvodu rekonstrukce objektu, která bude probíhat v termínu 1. 4. 2013 až 14. 9. 2013.


Informace

o přidělování ubytování studentům 1. ročníkůSeznam ubytovaných studentů        Pořadník neubytovaných studentů

  • Studenti prvních ročníků, kterým byla zamítnuta žádost o ubytování v koleji a jsou v pořadníku neubytovaných, se mohou hlásit hlavní ubytovatelce Evě Neubauerové (kontakt níže) od 10. září 2012. V případě uvolnění kapacity budou dle tohoto pořadníku ubytováni.
  • Seznamy ubytovaných s přidělenými pokoji budou zveřejněny na stránkách KaM JU a recepcích kolejí 20. září 2012.Informace

o přidělování ubytování studentům 2. a vyšších ročníků


  • Týká se studentů 2. a vyšších ročníků prezenční formy studia včetně navazujícího studia, doktorandů a zahraničních studentů ve standardní době studia prodloužené maximálně o jeden rok k datu 23. 3. 2012. Týká se i studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia, pokud již byli k tomuto datu přijati.

  • Stav žádosti lze ověřit na adrese: http://koleje.jcu.cz/ po přihlášení se do systému AT-Koleje (pouze ze sítě JU nebo přes VPN).


Případné dotazy zodpoví kterýkoliv vedoucí kolejí KaM JU.Další informace a změny budou zde postupně zveřejněny.