Ubytování studentů na příští akademický rok  11/12


Ubytování studentů se řídí celouniverzitními zásadami pro ubytování.

Seznam ubytovaných studentů, kteří potvrdili ubytování - vyšší ročníky 

Seznam ubytovaných studentů, kteří zaplatili zálohy - první ročníky


  • Studenti prvních ročníků, kterým bylo ubytování fakultou přiděleno, potvrdí svůj zájem o ubytování zasláním 1000,- Kč dle dříve zaslaných instrukcí (16. 9. 11 včetně, variabilní symbol – studentovo rodní číslo bez „/“). V případě neuhrazení této zálohy do požadovaného termínu, bude student ze seznamu ubytovaných vyřazen.
  • Studentům prvních ročníků, kterým fakulta přidělila ubytování a zaplatí zálohu, bude přiřazena kolej a pokoj.

  • Všichni studenti, kterým bylo přiděleno místo v koleji, jsou povinni ve smyslu Kolejního řádu nastěhovat se do 27. 9. 11 (včetně). Při nedodržení tohoto termínu nárok na ubytování zaniká. Na recepcích kolejí je nepřetržitý provoz, nástup je tedy možný kdykoliv (24 hodin denně), včetně soboty i neděle.

  • V případě neobsazení ubytovací kapacity vyčleněné pro první ročníky bude tato kapacita nabídnuta studentům druhých a vyšších ročníků.

  •  Neubytované studenti, včetně těch kteří si nepodali žádost, mohou KaM ubytovat až od 1. 10. 11 dle volných kapacit kolejí.Případné dotazy zodpoví kterýkoliv vedoucí kolejí KaM JU.

K1 Jiří Pražák (K1, 1. patro č. 1, e-mail: prazak@jcu.cz, telefon: 38 777 41 01)
K2 Jiří Pražák (K1, 1. patro č. 1, e-mail: prazak@jcu.cz, telefon: 38 777 41 01)
K3 Eva Neubauerová (K4, přízemí č. 2, e-mail: evan@jcu.cz, telefon: 38 777 44 01)
K4 Eva Neubauerová (K4, přízemí č. 2, e-mail: evan@jcu.cz, telefon: 38 777 44 01)
K5 Šárka Tůmová (K5, přízemí č. 5, e-mail: tumova@jcu.cz, telefon: 38 777 45 01)
K6 Šárka Tůmová (K5, přízemí č. 5, e-mail: tumova@jcu.cz, telefon: 38 777 45 01)

Další informace a změny budou zde postupně zveřejněny.