Ubytování studentů prvních ročníků na akademický rok 08/09


Ubytování studentů se řídí celouniverzitními zásadami pro ubytování. O ubytování prvních ročníků rozhodují fakulty (ne Koleje a menzy).