Ubytování studentů na příští akademický rok 09/10


Ubytování studentů se řídí celouniverzitními zásadami pro ubytování. Stejně jako loni přidělování ubytování mají nyní u vyšších ročníků v kompetenci Koleje a menzy JU. Ubytování prvních ročníků zůstává v působnosti fakult - veškeré dotazy směřujte prosím na Vaše studijní oddělení.

Seznam ubytovaných studentů - první ročníky

Seznam ubytovaných studentů - vyšší ročníky 

Pořadník neubytovaných studentů- vyšší ročníky

Rozhodnutí ředitele KaM - Zásady ubytování studentů druhých a vyšších ročníků
standardní doby studia pro ak. rok 2009/10

Seznam ubytovaných studentů prvních ročníků bude zveřejněn zde 17. 9. 2009.

od 15. 9. 2009.


Případné dotazy zodpoví kterýkoliv vedoucí kolejí KaM JU.Další informace a změny budou zde postupně zveřejněny.