Ubytování studentů na příští akademický rok 08/09


Ubytování studentů se řídí celouniverzitními zásadami pro ubytování. Mimo jiné dochází k důležité změně: přidělování ubytování mají nyní u vyšších ročníků v kompetenci Koleje a menzy JU (ubytování prvních ročníků zůstává v působnosti fakult).

Seznam ubytovaných studentů 2. a vyšších ročníků

Seznam ubytovaných studentů doktorandského studia

Pořadník neubytovaných studentů

Podrobnosti v Rozhodnutí ředitele KaM JU č.: 3/08 - Zásady ubytování studentů druhých a vyšších ročníků standardní doby studia pro ak. rok 2008/09

 
Případné dotazy zodpoví kterýkoliv vedoucí kolejí KaM JU.


Další informace a změny budou zde postupně zveřejněny.