Ubytování studentů na příští akademický rok 07/08


Ubytování studentů se řídí celouniverzitními zásadami pro ubytování, při čemž právo rozhodování je delegováno na jednotlivé fakulty dle vlastních kriterií. (Začátek akademického roku byl pusunut o jeden týden dopředu oproti datům uvedech v zásadách.)

Studenti žádají o ubytování písemně nebo elektronicky prostřednictvím svého studijního oddělení.
Pedagogická fakulta do 6. 4. 2007
Zdavotně sociální fakulta do 30. 3. 2007
Zemědělská fakulta do 9. 3. 2007
Ekonomická fakulta do 9. 3. 2007
Biologická fakulta - do 13. 4. 2007 (elektronicky do 15. 4. 2007)
Teologická fakulta do 30. 3. 2007
Filozofická fakulta do 6. 4. 2007
(pokud jste to nestihli, pokuste se podat žádost dodatečně osobně na svém studijním oddělení)

O ubytování rozhodnou fakulty do 18. 5. 2007 (u prvních ročníků do 1. 9. 2007, ostatní termíny se dozví na přihláškách). Seznamy ubytovaných budou zveřejněny na jednotlivých studijních oddělení fakult a jejich webových stránkách PF, ZF, BF, EF, ZSF, TF, FF.

Informace proč není student ubytován KaM neposkytují, kontaktujte příslušné studijní oddělení fakulty. Neubytované studenty (kterým nebyla přidělena kolej nebo si nepodali žádost) mohou KaM ubytovat až od 27. 9. 2007 dle volných kapacit kolejí.

Studenti starších ročníků, kterým je na základě rozhodnutí fakulty poskytnuto ubytovaní v kolejních objektech K1 až K5 jsou povinni zapsat se na vybranou kolej u vedoucího vybrané koleje:
K1 pan Pražák (1. patro č. 1, e-mail: prazak@jcu.cz, telefon: 38 777 41 01)
K2 paní Porhanslová (1. patro č. 1, e-mail: porhansl@jcu.cz, telefon: 38 777 42 01)
K3 paní Havlová (1. patro č. 22, e-mail: havlova@jcu.cz, telefon: 38 777 43 01)
K4 paní Neubauerová (přízemí č. 2, e-mail: evan@jcu.cz, telefon: 38 777 44 01)
K5 paní Tůmová (přízemí patro č. 5, e-mail: tumova@jcu.cz, telefon: 38 777 45 01)

v době
od 25. května do 21. června 2007

pondělí
9:00 - 11:00
13:00 - 15:00
úterý
9:00 - 11:00 13:00 - 15:00
středa
9:00 - 11:00 13:00 - 17:00
čtvrtek
9:00 - 11:00 13:00 - 15:00Nedříve se mohou hlásit studenti mající zájem bydlet na stejném pokoji jako dosud. Stávající pokoje se nebudou obsazovat do 7. 6. 2007. Student, který má zájem o změnu koleje nebo pokoje, může se nahlásit jen na pokoje po končících nebo neubytovaných studentech.
Od 11. 6. 2007 je možné se nahlásit na jakýkoliv volný pokoj.

V případě, že se student na koleje nezapíše, ubytování zaniká.


Od 25. 6. 2007 se mohou informovat neubytovaní studenti vyšších ročníků dle pořadníku fakult, bude jim nabídnuto ubytovaní podle nenaplněných kvót fakult.

První ročníky po obdržení vyrozumnění od své fakulty o přidělení místa na koleji a uhradí zálohu na ubytování dle instrukcí, které dostanou písemně.

Ubytování v akademickém roce 2007/2008 začíná 24. září 2007. Student má možnost nastěhovat se na svůj přidělený pokoj od 21. září 2007. Je povinen nastěhovat se do tří dnů (včetně), jinak nárok na přidělený pokoj zaniká. Od 27. září 2007 se ubytovává bez ohledu na přidělení fakultou podle aktuální obsazenosti kolejí.

Další informace a změny budou zde postupně zveřejněny.