Ubytování studentů na příští akademický rok 06/07


Ubytování studentů se řídí celouniverzitními zásadami pro ubytování, při čemž právo rozhodování je delegováno na jednotlivé fakulty dle vlastních kriterií.

Studenti žádají o ubytování písemně nebo elektronicky prostřednictvím svého studijního oddělení.
Pedagogická fakulta do 7. 4. 2006
Zemědělská fakulta do 3. 3. 2006
Biologická fakulta do 14. 4 2006
Zdavotně sociální fakulta do 31. 3. 2006
Teologická fakulta do 31. 3. 2006
Filozofická fakulta do 7. 4. 2006
(pokud jste to nestihli, pokuste se podat žádost dodatečně osobně na svém studijním oddělení)
O ubytování rozhodnou fakulty do 31. 5. 2006 (u prvních ročníků do 8. 9. 2006, ostatní termíny se dozví na přihláškách). Seznamy ubytovaných budou zveřejněny na jednotlivých studijních oddělení fakult a jejich webových stránkách PF, ZF, BF, ZSF, TF, FF, celkový seznam ubytovaných.

Studenti starších ročníků, kterým je na základě rozhodnutí fakulty poskytnuto ubytovaní v kolejních objektech K1 až K5 jsou povinni zapsat se na vybranou kolej u vedoucí ubytování KaM JU paní Havlové (K3 1. patro č. 22, e-mail: havlova@jcu.cz, telefon: 38 777 43 01) v době

od 5. června do 29. června 2006.

V případě, že se student na koleje nezapíše, ubytování zaniká.
Student, který má zájem o změnu koleje nebo pokoje, může se nahlásit jen na pokoje po končících studentech. Stávající koleje a pokoje nebudou obsazovány do 16. června 2004. Možnost změny nahlášeného pokoje je od 19. do 29. června 2004.

Úřední hodiny k zápisu:

Pondělí
-
11:00 - 15:00
Úterý
8:00 - 11:00
12:00 - 15:00
Středa
-
13:00 - 17:00
Čtvrtek
8:00 - 11:00
12:00 - 15:00
Pátek
-
-

Případné změny budou ohlášeny.
Prosíme o dodržení stanovených hodin.

Ubytování v akademickém roce 2006/2007 začíná 1. října 2006. Student je povinen nastěhovat se do tří dnů, jinak přidělení fakultou zaniká. Od 4. října 2006 se ubytovává bez ohledu na přidělení fakultou podle aktuální obsazenosti kolejí.