Internetové objednávání

Na adrese webové menza.jcu.cz je možné spravovat svůj účet v menze JU. Aplikace pracuje ve všech běžně používaných a ktuálních prohlížečích.

Od 1.8.2017 je spuštěna nová verze internetového objednávání. Z tohoto důvodu je nutné znovu si nechat vygenerovat nové jméno a heslo pro přístup do internetové aplikace v kterékoliv kanceláři menzy. Strávníci z Ju mohou využít přihlašovacích údajů IdM.


Ukončení práce

Práci se systémem ukončíte stiskem tlačíka Odhlásit se nebo uzavřením Vašeho internetového prohlížeče. Při práci nepoužívejte navigační šipky prohlížeče.Správce systému: Ing. Vladimír Odvářka