Tlačítkový objednávací panel

Snímač je v provozu, pokud na jeho displeji svítí nápis „Přilož čip“, dnešní datum a čas. Přiložte kartu k objednávacímu snímači do vzdálenosti 1-5 cm a po pípnutí ji oddalte. Objeví se Vaše jméno a stav účtu. Objednávky jsou pouze pro Studentskou výdejnu.

Postup objednávání:

1. Přiložte čip do oblasti klávesnice – na pravou stranu.

2. V horní modré řadě tlačítek zvolte den v týdnu, na který chcete objednat. Opakovaným stiskem dne se posouváte o týden dopředu. Pokud máte objednáno zobrazí se vaše objednávky uprostřed displeje.

3. Chcete-li si objednat nebo zrušit a máte vybraný den, zvolte variantu jídla (oranžová tlačítka). Opakovaným stiskem varianty vyberete více kusů. Počet kusů se píše na displeji.

4. Pro potvrzení objednávky stiskněte zelené tlačítko Objednat. Pro zrušení objednávky stiskněte červené tlačítko Zrušit.

5. Odhlásíte se opětovným přiložením karty do oblasti klávesnice. Po minutě nečinnosti budete automaticky odhlášeni.