Stravovací systém menz JU - základní informace
Stravovací systém menz JU mohou využívat nejen studenti a zaměstnanci JU, ale i "cizí" osoby a organizace. Je třeba si zřídit v systému účet v kanceláři menzy (na Studentské nebo Kněžské ulici nebo v ulici J. Boreckého). Strávnici z JU jsou zavedeni automaticky a používají identifikační kartu i údaje z JU. Ostatní strávníci se musí zaregistrovat za poplatek 20 Kč, identifikační kartu a udaje dostanou při této registraci. Je možné také použít jinou kompatibilní čipovou kartu, která Vám bude zaregistrována zdarma. S kartou zacházejte šetrně (noste ji v obalu - při použití ji nemusíte vyndávat, neohýbejte ji a nevystavujte silnému magnetickému poli a nadměrnému teplu). Ztrátu ihned ohlaste v pokladně menzy, kde ji zablokují proti zneužití. Při ukončení stravování je povinností strávníka požádat o zrušení konta a vrátit kartu.
Všichni strávníci mají zálohový účet, tj. musí se předem vložit peníze na konto. Mohou také využít bezhotovostních plateb. Zaměstananci Ju mohou požádat o srážky ze mzdy, nebudou si tedy muset vkládat předem. S organizacemi lze dohodnout volný účet, kdy vydaná jídla budou měsíčně fakturována zpětně.

Objednávat lze do kterékoli výdejny až 2 týdny dopředu.

Objednávat jídla lze i přes Internet na adrese http://menza.jcu.cz/.Ceník jídel pro studenty, zaměstnance a ostatní registrované strávníky
Nároky a možnosti strávníků
Objednávání a výdej jídel
Internetové objednávání a jídelníček
Bezhotovostní platba stravného


Prosba na závěr

    K příjemnému prostředí v jídelně patří čistý stůl, klid a vzájemná ohleduplnost strávníků. Udržujte proto v jídelně čistotu, při odchodu od stolu zasuňte židli a odneste použité nádobí k okénku. Nevoďte do menzy zvířata.
    Neodnášejte nám nádobí a příbory z jídelny. Prosíme, dodržujte provozní řád menzy!
Dobrou chuť
přeje vedení Kolejí a menz JU a kolektiv pracovníků menzy!