Stravovací systém menz JU - základní informace
Stravovací systém menz JU mohou využívat nejen studenti a zaměstnanci JU, ale i "cizí" osoby a organizace. Je třeba si zřídit v systému účet v kanceláři menzy (na Studentské nebo Kněžské ulici nebo v ulici J. Boreckého). Strávnici musí zaplatit zálohu za pronájem 50 Kč, za kterou Vám pokladní vydá identifikační čipovou kartu menzy. Je možné také použít jinou kompatibilní čipovou kartu, která Vám bude zaregistrována zdarma. S kartou zacházejte šetrně (noste ji v obalu - při použití ji nemusíte vyndávat, neohýbejte ji a nevystavujte silnému magnetickému poli a nadměrnému teplu). Ztrátu ihned ohlaste v pokladně menzy, kde ji zablokují proti zneužití. Při ukončení stravování je povinností strávníka požádat o zrušení konta a vrátit kartu. Za kartu menzy Vám bude vrácena záloha 50 Kč. Za poškozenou kartu se záloha nevrací.
Všichni strávníci mají zálohový účet, tj. musí se předem vložit peníze na konto. Mohou také využít bezhotovostních plateb. S organizacemi lze dohodnout volný účet, kdy vydaná jídla budou měsíčně fakturována zpětně.

Objednávat lze do kterékoli výdejny až 2 týdny dopředu podle jídelního lístku.

Objednávat jídla lze i přes Internet na adrese http://menza.jcu.cz/.Ceník jídel pro studenty, zaměstnance a ostatní registrované strávníky
Nároky a možnosti strávníků
Objednávání a výdej jídel
Internetové objednávání a jídelníček
Bezhotovostní platba stravného


Prosba na závěr

    K příjemnému prostředí v jídelně patří čistý stůl, klid a vzájemná ohleduplnost strávníků. Udržujte proto v jídelně čistotu, při odchodu od stolu zasuňte židli a odneste použité nádobí k okénku. Nevoďte do menzy zvířata.
    Neodnášejte nám nádobí a příbory z jídelny. Prosíme, dodržujte provozní řád menzy!
Dobrou chuť
přeje vedení Kolejí a menz JU a kolektiv pracovníků menzy!