Objednávání a výdej jídel
Objednávání jídel

Objednávací místa (návody k obsluze):

Grafické objednávkové místo
Tlačítkový panel
Internet

Výdej objednávkových jídel


Bezobjednáváková jídla

Odnos či odvoz jídel - pravidla pro konzumaci pokrmů mimo jídelny a místa
výdeje