Nároky a možnosti strávníků

Studenti, zaměstnanci a důchodci musí prokázat nárok na registraci do systému dotovaných jídel (ID karta, doklad o studiu, doklad o zaměstnaní na JU, potvrzení o odchodu do důchodu).

Nároky a možnosti studentů
Každý student JU po zaregistrování do systému má ve výdejních dnech menzy nárok na:
Druh jídla
Kusů dotovaných jídel
snídaně 1
obědy 2
diety
2
pizza 2
minutka
2
bageta
2
specialita2
večeře1
max. celkem
3
Můžete si tedy vzít kterékoliv jídlo z těchto chodů u uvedených počtech, dokud celkový počet nepřekročí 3. Další odebraná jídla budou účtována již za plnou cenu.

Nároky a možnosti zaměstnanců a důchodců JU
Každý zaměstnanec JU po zaregistrování do systému má každý svůj pracovní den (důchodce každý den) nárok na:
Druh jídla Kusů jídel s příspěvkem
obědy 1
diety
1
minutka 1
bageta
1
specialita1
pizza1
max. celkem 1
Můžete si vzít na jedno z výše uvedených jídel, druhé už bude za plnou cenu.
Zaměstnanci JU nemají nárok na jídlo s příspěvkem v době, kdy nepracují, tj. v době nemoci, dovolené a mateřské dovolené (kolektivní smlouva). I v těchto dnech však mohou jíst za plnou cenu.

Nároky a možnosti zaměstnanců JU pracujících na směny (např. recepčních KaM)
Zaměstnanci pracující na směny (např. recepční KaM) mají v každý svůj pracovní den po zaregistrování do systému nárok na:
Druh jídla Kusů jídel s příspěvkem
obědy 1
diety
1
večeře 1
minutka 1
bageta
1
specialita1
pizza1
max. celkem 1
Můžete si vzít na jedno z výše uvedených jídel, druhé už bude za plnou cenu.
Recepční JU nemají nárok na jídlo s příspěvkem v době, kdy nepracují a v době nemoci, dovolené a mateřské dovolené (kolektivní smlouva). I v těchto dnech však mohou jíst za plnou cenu.

Na ostatní jídla se nevztahuje dotace ani příspěvek, je ale možné si zakoupit přímo na místě.

Ostatní strávníci
Ostatní registrovaní strávníci mají možnost si vzít za plnou cenu až 99 ks od každého druhu jídla. Případné dotace a příspěvky řeší jejich zaměstnavatel.

Ceník jídel naleznete zde.

Pozor! Systém umožňuje objednávku více jídel ve stejný den. Objednávejte pozorně, abyste omylem neudělali další objednávku za plnou cenu a toto jídlo vám nepropadlo!

Důležité upozornění:

Ten, kdo umožní neoprávněné odběr dotovaného jídla nebo jídla s příspěvkem jiné osobě, porušuje dotační podmínky stravování v menze JU.