Grafické objednávací místo

Přiložením karty ke snímači (modrá nálepka s nápisem Přilož čip) se identifikujete a jsou Vám zpřístupněny údaje o Vašem účtu a objednávkách. Obrazovka je vybavena technologií TouchScreen, ovládání programu se provádí dotykem prstů přímo na tlačítka na obrazovce monitoru. Zde si můžete: zvolit výdejnu a objednávat jídla dopředu (v celém rozsahu objednací lhůty, tj. na kterýkoli den dopředu), změnit objednávku, zrušit objednávku, zjistit cenu jídla, stav svého účtu a jídelní lístek.