Bezhotovostní platby za stravování


Stravování v menze je možné platit bezhotovostně prostřednictvím vašeho účtu v bance.

Doporučený bezhotovostní způsob platby je inkaso
Platebních příkazů a trvalých příkazů je možno použít pouze za předpokladu, že správně nastavíte variabilní symbol, víte jakou částku je třeba poslat a pošlete ji v rozmezí 5. až 20. dne v měsíci.
Špatně zaslané platby nemusí být akceptovány! Jediným garantovaným způsobem jsou bezhotovostní platby pomocí inkasa.

Co je třeba pro to udělat?

  • Zajít do své banky a zadat svolení k inkasu ze svého účtu na účet menz číslo 171927476/0300. Každý strávník, který bude využívat tuto službu, dává tímto svůj souhlas, aby jako variabilní symbol pro identifikaci při platbách bylo využíváno jeho rodné číslo. Ostatní nepovinné parametry svolení: max. limit viz. níže, variabilní symbol Vaše rodné číslo bez lomítka, doba splatnosti od 14. do 21., dne v měsíci, dobu platnosti neomezenou.
  • Vyplnit tento formulář a odevzdat ho v pokladně menzy (k dostání tamtéž), podle kterého budou údaje zaneseny do stravovacího programu. Stanovená maximální částka základního vkladu musí ale být v souladu s limitem na povolení inkasa (menší nebo rovná).
  • Pak už jen hlídat, aby na vašem účtu v bance byl vždy dostatek hotovosti, průběžně si kontrolovat stav svého konta v menze, objednávat a .... chodit jíst.

Jak to funguje?

  • Jednou za měsíc (vždy k 15. dni v měsíci po výplatě) vyhodnotí systém skutečný stav vašeho konta a porovná jej s tzv. základním vkladem, jehož výši si nahlásíte v pokladně menzy (pokud chodíte např. pouze na obědy ale pravidelně, doporučujeme s ohledem na dostatečnou rezervu tento vklad minimálně 1000 Kč).
  • Tento rozdíl představuje částku, kolik peněz jste projedli za poslední období a o tuto částku bude vaše konto v menze do několika dnů automaticky bezhotovostně navýšeno opět do výše základního vkladu z Vaší banky prostřednictvím inkasa.
  • Bude-li rozdíl menší než vámi stanovená minimální částka, kterou si rovněž dohodnete v pokladně menzy (doporučeno 100 Kč), inkaso se provádět nebude.
  • Takto budete mít zaručeno, že ke každému cca 20. dni v měsíci bude váš základní vklad v menze obnoven na původní výši a vy budete mít o starost méně.
  • Pokud vám přesto na kontě v menze dojdou peníze (např. si objednáte některá jídla navíc), budete si moci kdykoliv složit v pokladně menzy další vklad v hotovosti.
 

Nejčastěji kladené otázky - FAQ:

Mohou studentům platit stravu i rodiče ze svého účtu?
Ano, je možné platit z jakéhokoliv účtu.

Co se stane, když nebudu mít na účtu peníze?
Inkaso se neprovede a na Vaše konto v menze nic nepřijde. Inkaso se provede pouze tehdy, pokud je na účtu daná částka nebo vyšší. Jestliže se inkaso neprovede, budete si moci složit v pokladně menzy peníze v hotovosti.

Co když budu chtít skončit se stravováním v menze?
Pokud odcházíte dočasně, krátkodobě (např. studenti přes prázdniny), nemusíte dělat vůbec nic. Poslední rozdíl se vám dorovná na výši základního vkladu, který bude trvale uložen na účtu v menze, aniž by se dále zvyšoval (ve chvíli kdy se vrátíte budete mít na účtu dostatek peněz, abyste mohli okamžitě jíst). Při delší přestávce, aniž byste vraceli stravovací kartu, lze v pokladně menzy inkasní službu odhlásit, inkaso nebude prováděno (souhlas k inkasu při tom rušit v bance nemusíte). Pokud odcházíte trvale, vrátíte kartu v pokladně, inkasní služba zde bude zrušena, zbytek peněz vám bude vrácen v hotovosti a zrušíte rovněž souhlas k inkasu ve své bance.

 

Další informace Vám poskytnou zaměstnanci pokladny nebo vedoucí menzy.


Zpět Koleje a menzy