Bezhotovostní platby za stravování


Menza JU umožňuje paltit bezhotovostně a to hned několika způsoby:

  • Inkasem z banky
V bance zadejte svolení k inkasu pro účet menz číslo 171927476/0300. Každý strávník, který bude využívat tuto službu, dává tímto svůj souhlas, aby jako variabilní symbol pro identifikaci při platbách bylo využíváno jeho rodné číslo. Ostatní nepovinné parametry svolení: max. limit viz. níže, variabilní symbol Vaše rodné číslo bez lomítka, doba splatnosti od 14. do 21., dne v měsíci, dobu platnosti neomezenou.
Vyplněný formulář odevzdejte pokladně menzy (k dostání tamtéž). Stanovená maximální částka základního vkladu musí ale být v souladu s limitem na povolení inkasa (menší nebo rovná).
Menza jednou za měsíc (vždy k 15. dni v měsíci po výplatě) vyhodnotí systém skutečný stav vašeho konta a porovná jej s tzv. základním vkladem, jehož výši si nahlásíte v pokladně menzy (pokud chodíte např. pouze na obědy ale pravidelně, doporučujeme s ohledem na dostatečnou rezervu tento vklad minimálně 1000 Kč). Tento rozdíl představuje částku, kolik peněz jste projedli za poslední období a o tuto částku bude vaše konto v menze do několika dnů automaticky bezhotovostně navýšeno opět do výše základního vkladu z Vaší banky prostřednictvím inkasa. Bude-li rozdíl menší než vámi stanovená minimální částka, kterou si rovněž dohodnete v pokladně menzy (doporučeno 100 Kč), inkaso se provádět nebude. Takto budete mít zaručeno, že ke každému cca 20. dni v měsíci bude váš základní vklad v menze obnoven na původní výši. Při přerušení nobo ukončení požádejte o zrušení ankasa z banky.
Platebních příkazů a trvalých příkazů je možno použít pouze za předpokladu, že správně nastavíte variabilní symbol, víte jakou částku je třeba poslat a pošlete ji v rozmezí 5. až 20. dne v měsíci. Špatně zaslané platby nemusí být akceptovány!
  • Platební kartou
Od 1. ledna 2018 je možné vkládat finanční prostředky na Váš účet v menze nejen v hotovosti, ale nově i bankovní platební kartou, a to v hlavní kanceláři budovy menzy, TF, K5, ale také na recepci K4 a v Café AK).
  • Srážkou za mzdy
Od prosince 2017 si mohou zaměstnanci JU požádat v hlavní kanceláři menzy o zřízení srážky ze mzdy za stravu.
  • Převodem z IPS
Prostředky z IPS je nutné nejdříve převést do stravovacího systému buď po přihlášení na webu menza.jcu.cz nebo požádáním o převod na kterékoliv pokladně menz JU.
  • Inkasem z IPS
O inkaso z IPS požádáte na kterékoliv pokladně menzy. Inkaso z IPS se provádí denně.Doporučujeme nastavit si takový limit, aby Vám s rezervou stačil na pokrytí plateb v menze během jednoho dne.
Příklad: Nechte si nastavit minimální i maximální částku např. na 100,- Kč. Ve stravovacím systému tak budete mít na kontě vždy 100,- Kč, po odebrání stravy se do druhého dne opět dorovná na 100,- Kč.
Druhou možností je nastvit si limity odpovídající delšímu období podobně jako u inkasa z banky. Upozornění: Není možné nastavit inkaso z banky a zároveň inkaso z IPS. Pokud máte nastaveno inkaso z banky, nastavením inkasa z IPS toto nastavení zrušíte!

 

Další informace Vám poskytnou zaměstnanci pokladny nebo vedoucí menzy.