Princip plateb kolejného na KaM JU


Sazby jsou kombinovné, měsíční i denní. Celý měsíc tedy platí student stejně bez obledu na počet dní v měsíci. Denní sazby se používají pouze při nástupech, odchodech a stěhování během měsíce. Princip je následující:
Z těchto pravidel vyplývá, že stěhovat je pro ubytovaného výhodné na přelomu měsíce, pokud se chce stěhovat v průběhu, zaplatí měsíční sazbu + příslušnou denní.

Splatnost kolejného je k 20. dni v měsíci, pro cizí státní příslušníky je k 20. dni předchozího měsíce nebo ke dni odchodu pokud je dříve. V měsících červnu až září se splatnost kolejného a dalších plateb posouvá ke dni odchodu, nejpozději však k poslednímu dni v měsíci.

Preferovaným způsobem placení jsou bezhotovostní platby, konkrétně inkaso.

Smluvní pokuty za opožděnou platbu ubytování ("tzv. penále"): sazba pokuty je 5,- Kč za každý započatý 1 den, kdy je ubytovaný dlužníkem tedy pokud dluh přesáhne 100,- Kč.

Komletní ceník ubytování a souvisejících služeb.

  Doplňující informace: Koleje a menzy nerozdělují ubytovací stupendia a nemají žádný vliv na jejich přidělení či výši. Informace vám podá Vaše studijní oddělení nebo je naleznete na stránkách univerzity.