Zámky na čipové karty na kolejích JU

Od 2. 10. 2006 se zavádí na všech budovách kolejí JU přístup do hlavního vchodu přes čipové karty vydávané univerzitou.

Režim zámku přístupových karet:
5:00 – 23:59 – trvale otevřeno, karty není zapotřebí
0:00 – 4:59 - přístup přes karty, pouze ubytovaní studenti na koleji, zaměstnanci KaM, hosté koleje
Při obchůzce apod. je trvale zavřeno a je nutné vyčkat příchodu recepční.

Věříme, že toto opatření zvýší pohodlí a zároveň bezpečnost ubytovaných.