Ceník úhrad škod

 
pro ubytované na kolejích KaM JU


S účinností od 1. 5. 2008 platí pro ubytované studenty tento ceník úhrad škod na kolejích KaM JU České Budějovice.

Škoda Sazba
Úsporná žárovka
100,- Kč
Rozhlasový reproduktor 300,- Kč
Klíč od pokoje 100,- Kč
Kolejenka (ztráta) 25,- Kč
Hasicí přístroj (náplň) 800,- Kč
Hasící přístroj (rozpočítaný) 13,- Kč
Hasící přístroj (1 patro) 30,- Kč

Ostatní škody budou vymáhány ve výši dle nákladů na její odstranění.

V Českých Budějovicích, dne 1. 5. 2008

Ing. František Vrtiška,
ředitel KaM


Při této příležitosti upozorňujeme všechny ubytované studenty na zákaz používání neuvedených přímotopných elektrických spotřebičů z požárních důvodů, jako např. el. topné spirály, vařiče a pod.