Stipendium navíc a zdražení kolejného?


Studentská komora Rady vysokých škol předkládá návrhy pro změnu financování kolejí a menz (dosavadní návrhy se týkají pouze kolejí). Cílem by mělo být spravedlivější rozdělení dotace na ubytování přímo mezi studenty. Zde jsou zveřejněné materiály týkající se této reformy:


Reforma systému dotací na ubytování a stravování studentů - Návrh stanoviska
Materiál pro 5. zasedání sněmu Rady vysokých škol 20. května 2004
Změna Pravidel pro poskytování dotací veřejným vysokým školám pro rok 2005 celý dokument ve Wordu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Podklad pro jednání sněmu Rady vysokých škol 20. 5. 2004
Shrnutí vývoje reformy financování ubytování studentů vysokých škol
Materiál pro 4. zasedání sněmu Rady vysokých škol 19. února 2004

Usnesení 64. zasedání Předsednictva České konference rektorů (Stanovisko k návrhu reformy dotace na ubytování a stravování studentů), Praha, 26. 5. 2004
Dopis ministryni Buzkové iniciovaný Studentskou komorou AS Technické univerzity Liberec protestující proti navrhované reformě.
Zápis z porady ředitelů KaM VŠ ČR konané v Hradci Králové ve dnech 8.až 9.4.2004.

Článek na JU:
Studentům se nelíbí návrh reformy ubytování a stravování
Diskuzní fórum na kolejích Harcov:
Chystaná změna výše kolejného

Studenti mohou vyjádřit svůj názor prostřednictvím:
- svého zástupce ve Studentské komoře Rady vysokých škol pana Tomáše Zdechovského - zdechovsky@christnet.cz
- svých zástupců v Akademickém senátu JU
- tohoto diskuzního fóra