Informace o rekonstrukcích na kolejích


O prázdninách se pokračovalo v rekonstrukci sociálních zařízení na K3, takže od nového školního roku na všech kolejích máme dvojnásobný počet sociálů (WC) a sprch a nové kuchyňky. A co hlavně - rozdělena jsou dnes tato sociální zařízení na dívčí a chlapecká! Celkové investiční náklady na rekonstrukci sociálů pro všechny tři koleje činily cca 10 mil. Kč.
Tím snad již na kolejích K1 až K3 bude na pár let pokoj! Nejásejme, máme K5 a tu to taky čeká!

V čem rekonstrukce spočívaly?

  • vybudování nových kuchyněk v prostoru před balkony,
  • zbudování nových WC pro dívky v prostoru stávajících starých kuchyněk,
  • vybudování nových dívčích sprch ze stávajících koupelen,
  • oprava a zmodernizace stávajících WC jako chlapeckých vč. zřízení nových pisoirů,
  • oprava stávajících sprch jako pouze chlapeckých.
Přínos?

Důstojnější a kulturnější ubytování v kolejích částečným vylepšením hygienických podmínek, které (bohužel) ani tak nesplňují stávající náročné hygienické normy pro studentské koleje.


Na závěr žádost ke studentům:

Naší snahou bylo, je a zůstává vytvořit pro studenty za přijatelné ceny důstojné bydlení v příjemném prostředí s co největším ubytovacím komfortem a zároveň též vytvořit studentům ty nejlepší podmínky pro jejich studium. Vynakládáme na to nemalé prostředky a úsilí všech zaměstnanců KaM.

Od roku 1996, kdy jsme započali s rekonstrukcemi budov "starých" kolejí (výměna oken, zateplení, nová fasáda, řešení požární bezpečnosti, rekonstrukce elektrických rozvodů, zasíťování) až do léta roku 2002, kdy byly ukončeny rekonstrukce společných sociálních zařízení (WC, sprchy, nové kuchyňky), jsme do kolejí investovali přes 65 miliónů Kč (a v tom není zahrnuto dalších pár miliónů za obměnu nábytku a nové podlahy na pokojích i chodbách).

Proto si važte možnosti bydlení v kolejích a šetřete kolejní majetek!
Neničte naše společné zařízení, udržujte pořádek a čistotu!
Dodržujte pravidla kolejního řádu!

Ing. Jan Braum, ředitel KaM JU


Kolej-ico
Zpět