Provoz menz JU v letním období

Hlavní menza ve Čtyřech dvorech:

- Studentská výdejna: provoz nepřerušen.
Výdejní doba od 1. 7. do 10. 7. 09
je 11:00 - 14:00
Výdejní doba od 13. 7. do 25. 9. 09 je 11:00 - 13:00

- Minutková výdejna: výdej končí 12. 6. 09. Provoz bude obnoven z technických důvodů (oprava vzduchotechniky) 19. 10. 09.

- Výdejna na Teologické fakultě v Kněžské ulici: výdejní doba od 1. 7. do 10. 7. 09 je 11:00 - 13:00, provoz končí 10. 7. 09. Provoz bude obnoven od 1. 9. 09.

- Výdejna K5 na Zdravotně-sociální fakultě v Boreckého ulici
: provoz končí 30. 6. a začíná 29. 9. 09.

Poznámka: Účty strávníků samozřejmě zůstávají na příští rok, není třeba vybírat peníze. Inkaso se bude provádět i v letních měsících.