Provoz kolejí JU v letním období

K1 uzav°ena v dobý od 8. 7. – 12. 9. 2011

K2 v provozu bez omezení

K3 uzav°ena v dobý od 8. 7. – 12. 9. 2011

K4 v provozu bez omezení

K5 v provozu bez omezení

K6 v provozu bez omezení