Provoz kolejí JU v letním období

K1 - kolej bude uzavřena od 4. 8. do 20. 8. 2006
K2 - kolej bude v provozu nepřetržitě
K3
- kolej bude uzavřena od 1. 8. do 14. 8. 2006
K4 - kolej bude od 23. 6. do 25. 9. 2006 sloužit pro ubytovaní hromadných akcí, ubytování studentů individuálně po domluvě s vedoucí koleje
K5 -
kolej bude v provozu nepřetržitě, v období od 24.7.06 do 22.8.06 bude probíhat na 5. patře rekonstrukce elektroinstalace a rozvod datových sítí
Menza - od 1. 7. 2006 mimo provoz (ubytovací část)