Změna DPH u služeb poskytovaných KaM JU

V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty se mění k 1.5.2004 sazba daně u služeb poskytovaných KaM JU. Vlastní ceny služeb se nemění.

Ubytovací služby:

- u krátkodobého a dlouhodobého ubytování studentů z 0% na 5% (od 1.1.2005 na 19%),
- u krátkodobého i dlouhodobého ubytování hostů sazba zůstává 5%  (od 1.1.2005 na 19%).
Ceník

Stravovací služby:

- u stravování studentů a zaměstnanců z 0% na 19%, u studených jídel (bagety) z 0% na 5%,
- u stravování ostatních strávníků z 5% na 19%, u studených jídel (bagety) zůstává 5%,
- u odvozu jídel zůstává 5%.
Ceník

Pronájmy prostor:

- u krátkodobého a dlouhodobého pronájmu z 5% na 19%.