Nové ceny a systém plateb na KaM JU

V souvislosti se změnou financování ubytování studentů se od 1. 10. 2005 na Kolejích a menzách JU zavádí nové ceny ubytování studentů, neohsahující jako dosud státní dotaci*.

Zároveň je změněn systém placení z deních sazeb na sazby měsíční. Každý měsíc tedy platí student stejně bez obledu na počet dní v měsíci. Denní sazby se používají pouze při nástupech, odchodech a stěhování během měsíce. Princip je následující:
Z těchto pravidel vyplývá, že stěhovat je pro ubytovaného výhodné na přelomu měsíce.

V měsících červnu až září se splatnost kolejného a dalších plateb posouvá ke dni odchodu, nejpozději však k poslednímu dni v měsíci.

Preferovaným způsobem placení jsou bezhotovostní platby, konkrétně inkaso. Oproti předchozím létů je třeba vzhledem k výši kolejného zvýšit limit v bance na min. 2500,- Kč. Dále se bude požadavek na inkaso odesílat až 10. den v měsíci (nebo nejbližší následující pracovní), zřízení inkasa nebo změnu užívaných služeb na pokoji je tedy možné hlásit do tohoto data. Inkaso se neprovádí v měsících červen až září.

Další změnou je princip placení smluvní pokuty za opožděnou platbu ubytování ("tzv. penále"). Jako dosud je splatnost do 15. dne v měsíci (vyjímku tvoří měsíce červen až září, viz výše), sazba pokuty je 25,- Kč za každých započatých 5 dní kdy je ubytovaný dlužníkem (od 16. do 20. tedy 25,- Kč, od 21. do 25. dalších 25,- Kč, celkem tedy 50,- Kč atd.). U bezhotovostních plateb je splatnost posunuta o 5 dní. Pokuta se platí vždy, pokud dluh přesáhne 100,- Kč.

Poslední změnou jsou platby za jednorázové služby. Za zapůjčení pračky na 3 hodiny se nyní účtuje poplatek 12,- Kč (pokrývající provozní náklady). Ostatní služby jsou jako dosud zdarma, jen při delším použití bude vybírán poplatek. Toto opatření má zvýšit dostupnost těchto služeb všem studentů, ne jako dosud pouze těm, co si věc půjčili dříve a nebyli ochotní ji po použití vrátit. Paušálně placené služby se platí pokud jsou využívány více než 7 dní v měsíci.

Komletní ceník ubytování a souvisejících služeb.


* Doplňující informace: Koleje a menzy nerozdělují ubytovací stupendia a nemají žádný vliv na jejich přidělení či výši. Informace vám podá Vaše studijní oddělení nebo je naleznete na stránkách univerzity.