Rekonstrukce menzy

V létě 2005 proběhne v hlavní menze JU rozsáhlá rekonstrukce s cílem zkvalitnění a rozšíření stravování a vyhovění požadavkům legislativy EU. Z tohoto důvodu bude hlavní jídelna menzy uzavřena. Poslední jídla se vydávají 13. 5. 2005. Začátek provozu je plánován na září.

Možnosti náhradního stravování:
Minutková výdejna menzy - do 26. 5.
Bufet menza -
fungování dle možností stavby
Výdejna na K5 - výdej od 8. 6., zakoupení stravenek den předem na recepci K5, jídleníček zde.
Jídelna akademie věd
Klub na koleji K1 - svačinové polévky
Menza Teologické fakulty - omezeně do 10. 6.
Podrobnosti o těchto možnostech se dovíte přímo na jednotlivých místech.

Omlouváme se všem strávníkům za případné potíže.

Poznámka: Pokladna menzy bude v provozu do konce akademického roku. Účty strávníků zůstávají na příští rok, není třeba vybírat peníze. Inkaso se za měsíc květen provádět nebude.