Informace o propojení IPS a ubytovacího systémuUbytovací systém kolejí JU je napojen na interní platební systém JU - IPS. Ubytovaní studenti JU mohou čerpat prostředky, které mají v IPS k navýšení konta v ubytovacím systému.


Prostředky z IPS je nutné nejdříve převést do ubytovacího systému jedním z těchto způsobů:
Inkaso z IPS se provádí v termínu od 15. do 20. dne v měsíci. Je vždy požadována částka odpovídající splacení kolejného a dalších polatků evidovaných v ubytovacím systému

Upozornění: Není možné nastavit inkaso z banky a zároveň inkaso z IPS. Pokud máte nastaveno inkaso z banky, nastavením inkasa z IPS toto nastavení zrušíte!Při vzniku pohledávky (dluhu) v ubytovacím systému bude automaticky tato částka v IPS zablokována a bude učiněn pokus o převod ve prospěch ubytovacího systému. V případě nedostatečné výše konta v IPS je úhrada pohledávky možná vložením částky přímo na účet ubytovacího systému (blokace bude po té zrušena) nebo vložením částky na účet IPS a následným převedením do ubytovacího systému.