Informace o propojení IPS a stravacího systémuStravovací systém menz JU je napojen na interní platební systém JU - IPS. Studenti a zaměstnanci JU mohou čerpat prostředky, které mají v IPS k navýšení konta ve stravacím systému.


Prostředky z IPS je nutné nejdříve převést do stravovacího systému jedním z těchto způsobů:
Inkaso z IPS se provádí denně.
Doporučujeme nastavit si takový limit, aby Vám s rezervou stačil na pokrytí plateb v menze během jednoho dne.
Příklad: Nechte si nastavit minimální i maximální částku např. na 100,- Kč. Ve stravovacím systému tak budete mít na kontě vždy 100,- Kč, po odebrání stravy se do druhého dne opět dorovná na 100,- Kč.
Druhou možností je nastvit si limity odpovídající delšímu období.
Příklad: Nechte si nastavit minimální částku na 100,- Kč a maximální na 800,- Kč. Konto se Vám dorovná vždy na 800,- Kč jestliže klesne jeho výše pod 100,- Kč.

Upozornění: Není možné nastavit inkaso z banky a zároveň inkaso z IPS. Pokud máte nastaveno inkaso z banky, nastavením inkasa z IPS toto nastavení zrušíte!

Při vzniku pohledávky (dluhu) ve stravovacím systému bude automaticky tato částka v IPS zablokována. Úhrada pohledávky je možná vložením částky přímo na stravovací účet (blokace bude po té zrušena) nebo vložením částky na účet IPS a následným převedením do stravovacího systému.