Vážení studenti, vážení zaměstnanci KaM,


volím tuto formu sdělení, která se týká uvedení do života zákona č. 235/2004 Sb. tj. Zákona o dani z přidané hodnoty. Tento zákon se týká nás všech a termín platnosti je od 1.5.2004.
Jak všichni víte, zákon o DPH byl schválen ve čtvrtek minulého týdne. V písemné formě jsme jej obdrželi v průběhu tohoto týdne. Zákon je bez jakéko-li prováděcí vyhlášky, s termínem ralizace v řádu hodin. Proto Vás prosím o pochopení této situace, kdy nemáme časový prostor k projednání dopadů realizace tohoto nesmírně důležitého zákona. Podrobné vysvětlení se uskuteční v průběhu příštího týdne.

Přesto přijměte několik zásad podstaty celého zákona:

  1. Dosud nebyla zdaňována tzv. hlavní činnost, což v našem případě je ubytování a stravování studentů.
  2. Podle nového zákona o DPH je zdaňován veškerý příjem, kromě státní dotace.
  3. Z výše uvedených dvou bodů to znamená, že z hodnoty jídla je zdaňována ta část, kterou jsme si do 1.5.2004 hradili a to je cena potravin. Je tedy zdaněna část příjmů od strávníka, která k dnešnímu dni představovala v případě oběda částku 22, 18, nebo 15 Kč.
  4. V případě ubytování to znamená, že je zdaněna od 1.5.2004 část, kterou student hradil dosud jako kolejné.
  5. Sazby daně jsou z uvedeného základu (viz bod 3 a 4) u ubytování 5% a u stravování 19%, u studených jídel (bagety) 5%.
  6. Zvýšená daň pro ubytovací služby tj 19% bude platit od 1.1.2005.
  7. Změna platných ceníků, která (a to ještě jednou zdůrazňuji) vychází pouze a jedině z podnětu zákona je uvedena zde .
  8. Protože nemáme v úmyslu zdražovat, dochází k takovýn situacím, že denní kolejné na dvoulůžkovém pokoji není na celé koruny, ale představuje 26,50 Kč. Dle zákona je i zaokrouhlená částka předmětem daně.

Přehled změn a platné ceníky naleznete zde.

S ohledem na skutečnost, že Vás nechci unavovat citacemi zákona, (který si každý má možnost prostudovat) a vzláště před májovým víkendem Vás zahrnovat nepříjemnými, dlouhosáhlými informacemi, nabízím Vám možnost obrátit se na mě se zcela konkrétními dotazy mailem vrtiska@jcu.cz, ale i osobně.


S přáním hezkého víkendu

Ing. F. Vrtiška
ředitel KaM JU