Bezhotovostní platby kolejného - inkaso


Co je třeba pro to udělat?

  • Zajít do své banky a zadat svolení k inkasu ze svého účtu na účet kolejí číslo 169492602/0300. Každý student, který bude využívat tuto službu, dává tímto svůj souhlas, aby jako variabilní symbol pro identifikaci při platbách bylo využíváno jeho rodné číslo. Ostatní nepovinné parametry svolení lze natavit takto: max. limit 6000,- Kč, dobu platnosti alespoň na celou dobu studia.
  • Potvrzením o povolení k inkasu předat vedoucímu své koleje, který údaje zapíše do programu na placení kolejného.
  • Pak už jen hlídat, aby na vašem účtu byl vždy dostatek hotovosti.

Jak to funguje?

  • Jednou za měsíc (viz konec stránky), zjistí ubytovací systém výši Vaší platby kolejného a dalších poskytovaných služeb a do banky odešle příkaz k provedení inkasa.
  • Rozpis dnů, kdy se o inkaso žádá, je uveden níže.
  • Maximální výše požadované částky je 6000,- Kč (i pokud dlužíte více).
  • Po provedení inkasa se platby dle rodného čísla přiřadí do databáze k příslušným studentům.
  • Pokud se z nějakých důvodů inkaso neprovede (zjistíte opět na adrese koleje.jcu.cz nebo na recepci), je třeba zaplatit v hotovosti na recepci a ve své bance zjistit proč platbu neakceptovala.
  • Pomocí inkasa budete mít zaručeno, že včas bude Vaše kolejné automaticky uhrazeno a vy budete mít o starost méně. 
Pozor - pouze inkasem!
Předem upozorňujeme: platebních příkazů ani trvalých příkazů není doporučeno použít s ohledem na měsíčně se měnící výši placené částky. Jediným bez problémů funkčním způsobem jsou bezhotovostní platby pomocí inkasa. Nepoukazujte proto za ubytování kolejím peníze žádným jiným způsobem (příkazem, trvalým příkazem, poštou)! Takové platby nemusí být správně identifikovány!

Nejčastěji kladené otázky - FAQ:

Inkaso jsem v bance zařídil, ale o kolejné nikdo nežádal.
Nenahlásil jste číslo účtu, abychom věděli odkud inkasovat. Zastavte se u vedoucího koleje a zkontrolujte údaje zadané do ubytovacího systému.

Ačkoliv jsem inkaso nahlásil, peníze žádné nedošly.
Nejdříve se zastavte u vedoucího koleje a zkontrolujte údaje zadané do ubytovacího systému. Jako druhý krok kontaktujte svoji banku a zeptejte se, zda požadavek na inkaso přišel a z jakého důvodu jej neprovedli.

Je možné platit jinou bezhotovostní formou než inkasem?
Nedoporučujeme to. Vzhledem k tomu, že
celková výše kolejného může být každý měsíc jiná (nové a změny služeb je nutno hlásit na vrátnici před odesláním inkasa), je nutné dodržet stanovený způsob úhrady. Také jedině tento způsob Vám zajistí správné přiřazení platby do programu na placení kolejného.

Mohou mi platit kolejné i rodiče ze svého účtu?
Ano, platit je možné z jakéhokoliv účtu na kterém je zřízen souhlas k inkasu na účet kolejí.

Co se stane, když nebudou na účtu peníze?
Inkaso se neprovede. Inkaso se provede pouze tehdy, pokud je na účtu daná částka nebo vyšší. Jestliže se inkaso neprovede, bude příslušný student po 20. v měsíci upozorněn na nástěnce, aby si mohl kolejné zaplatit v hotovosti na recepci. Pokud tak neučiní,
bude mu nabíhat penále a příští měsíc mu bude inkasována maximální částka 6000,-.

Jakou maximální částku a jakou dobu platnosti mám zadat v bance na souhlas k inkasu?
Maximální výši doporučujeme 6000,- Kč. Inkasovat se bude vždy aktuální částka dle kolejního systému. Dobu platnosti doporučujeme dát neomezenou.

Platí se inkasem i prázdninách?
Ano. Od července 2014 se žádá inkaso každý měsíc včetně prázdnin.

Co když budu příští měsíc končit s ubytováním na koleji?
Odchod musíte nahlásit před odesláním inkasa, viz. rozpis níže. Mimořádné případy ukončení ubytování budou řešit vedoucí kolejí individuálně a KaM uplatní úhradu dalších vzniklých nákladů. Každý ubytovaný je povinen sám si zajistit, aby měl při odchodu vše zaplaceno.

Minulý školní rok jsem platil(a) inkasem. Musím někde hlásit, že tak budu platit i letos?
Ne, pokud nebylo dříve deaktivováno. Nezapomeňte, že musíte nahlásit případné služby nebo odchod do 14. dne v měsíci. Kolejné je takto možné platit již od října.

Rozpis termínů odeslání inkasa 2017/18 

Měsíc Odeslání inkasa dne
Splatnost inkasa dne
září 14. 15.
říjen 13. 16.
listopad 14. 15.
prosinec 13. 14.
leden 15. 16.
únor 14. 15.
březen 14. 15.
duben 13. 16.
květen 14. 15.
červen 14. 15.
červenec
13.
16.
srpen
14.
15.
zaří
13.
14.