Bezhotovostní platby za stravování


Stravování v menze je možné platit bezhotovostně prostřednictvím vašeho účtu v bance.

Pozor - pouze inkasem!
Předem upozorňujeme: platebních příkazů ani trvalých příkazů není možno použíts ohledem na měsíčně se měnící výši placené částky. Jediným funkčním způsobem jsou bezhotovostní platby pomocí inkasa. Nepoukazujte proto na stravování menze peníze žádným jiným způsobem (příkazem, trvalým příkazem, poštou)! Takové platby nebudou akceptovány!

Co je třeba pro to udělat?

  • Zajít do své banky a zadat svolení k inkasu ze svého účtu na účet menz číslo 171927476/0300. Každý strávník, který bude využívat tuto službu, dává tímto svůj souhlas, aby jako variabilní symbol pro identifikaci při platbách bylo využíváno jeho rodné číslo. Ostatní nepovinné parametry svolení: max. limit viz. níže, variabilní symbol Vaše rodné číslo bez lomítka, doba splatnosti od 14. do 21., dne v měsíci, dobu platnosti neomezenou.
  • Vyplnit tento formulář a odevzdat ho v pokladně menzy (k dostání tamtéž), podle kterého budou údaje zaneseny do stravovacího programu. Stanovená maximální částka základního vkladu musí ale být v souladu s limitem na povolení inkasa (menší nebo rovná).
  • Pak už jen hlídat, aby na vašem účtu v bance byl vždy dostatek hotovosti, průběžně si kontrolovat stav svého konta v menze, objednávat a .... chodit jíst.

Jak to funguje?

  • Jednou za měsíc (vždy k 15. dni v měsíci po výplatě) vyhodnotí systém skutečný stav vašeho konta a porovná jej s tzv. základním vkladem, jehož výši si nahlásíte v pokladně menzy (pokud chodíte např. pouze na obědy ale pravidelně, doporučujeme s ohledem na dostatečnou rezervu tento vklad minimálně 500 Kč).
  • Tento rozdíl představuje částku, kolik peněz jste projedli za poslední období a o tuto částku bude vaše konto v menze do několika dnů automaticky bezhotovostně navýšeno opět do výše základního vkladu z Vaší banky prostřednictvím inkasa.
  • Bude-li rozdíl menší než vámi stanovená minimální částka, kterou si rovněž dohodnete v pokladně menzy (doporučeno 50 Kč), inkaso se provádět nebude.
  • Takto budete mít zaručeno, že ke každému cca 20. dni v měsíci bude váš základní vklad v menze obnoven na původní výši a vy budete mít o starost méně.
  • Pokud vám přesto na kontě v menze dojdou peníze (např. si objednáte některá jídla navíc), budete si moci kdykoliv složit v pokladně menzy další vklad v hotovosti.
 

Nejčastěji kladené otázky - FAQ:

Je možné platit jinou bezhotovostní formou než inkasem?
Ne. Vzhledem k tomu, že výše platby je každý měsíc jiná, je nutné dodržet stanovený způsob úhrady.

Mohou studentům platit stravu i rodiče ze svého účtu?
Ano, je možné platit z jakéhokoliv účtu.

Co se stane, když nebudu mít na účtu peníze?
Inkaso se neprovede a na Vaše konto v menze nic nepřijde. Inkaso se provede pouze tehdy, pokud je na účtu daná částka nebo vyšší. Jestliže se inkaso neprovede, budete si moci složit v pokladně menzy peníze v hotovosti.

Jakou maximální částku a jakou dobu platnosti mám zadat v bance na souhlas k inkasu?
Maximální výše se dá stanovit snadno z ceny obědů (večeří, snídaní) a odhadem četnosti a pravidelnosti, s jakou na jídlo chodíte.
Příklad 1 ("maximální"): Student chodí pravidelně denně na snídaně, obědy i večeře. Denně tedy při průměrném limitu 21 Kč projí 11 + 21 + 21 = 53 Kč. Má-li měsíc 23 pracovních dnů, pak maximální základní vklad by měl činit minimálně 1219 Kč, s případnou rezervou třeba až 1300 Kč.
Příklad 2 ("zaměstnanecký"): Zaměstnanec (strávník) pravidelně denně chodí pouze na obědy. Za měsíc tedy projí 23 × 21 = 483 Kč. Základní vklad doporučujeme tedy 600 Kč.

Dobu platnosti není neomezena, trvá do odvolání služby.

Co když budu chtít skončit se stravováním v menze?
Pokud odcházíte dočasně, krátkodobě (např. studenti přes prázdniny), nemusíte dělat vůbec nic. Poslední rozdíl se vám dorovná na výši základního vkladu, který bude trvale uložen na účtu v menze, aniž by se dále zvyšoval (ve chvíli kdy se vrátíte budete mít na účtu dostatek peněz, abyste mohli okamžitě jíst). Při delší přestávce, aniž byste vraceli stravovací kartu, lze v pokladně menzy inkasní službu odhlásit, inkaso nebude prováděno (souhlas k inkasu při tom rušit v bance nemusíte). Pokud odcházíte trvale, vrátíte kartu v pokladně, inkasní služba zde bude zrušena, zbytek peněz vám bude vrácen v hotovosti a zrušíte rovněž souhlas k inkasu ve své bance.

 

Další informace Vám poskytnou zaměstnankyně pokladny nebo vedoucí menzy.

Buďte moderní! Využívejte bezhotovostních plateb!


Zpět Koleje a menzy