Koleje a menzy
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Studentská 800/15, 370 05 České Budějovice