Vybudování obslužné komunikace

V letním období je též v plánu vybudovat obslužnou komunikaci za kolejemi K1 až K3. Tím se umožní odstěhování kontejnerů od vchodů do koleje (K1 a K2). Každá kolej bude mít vyhrazeny 4 kontejnery, z čehož budou dva na tříděný odpad (papír a plasty). Pro koleje K1 a K2 budou umístněny za kolejemi v nově vybudovaných přístřešcích, pro K3 a K4 budou na stávajících místech. Druhým efektem bude to, že spojovací koridor bude moci sloužit pouze chodcům a ne svozu popelnic či zásobovacím vozidlům.
Na plán budoucí komunikace se můžete podívat zde.