Koleje a menzy
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Studentská 800/15, 370 05 České Budějovice


Nová kolej K5
Kolej K5 - Vltava

Kde ji najdete?
mapa

Pohled ze silnice
Kolej K5 - pohled ze silnice

Kolej - K5 - základní informace

Na základě kupní smlouvy, uzavřené mezi Jihočeskou univerzitou, zastoupenou jejím rektorem prof. Ing. Františkem Střelečkem, CSc. a dosavadním vlastníkem ČEZ, a.s., Divizí výstavba Jaderné elektrárny Temelín, zastoupenou ředitelem Ing. Františkem Hezoučkým a ředitelem pro ekonomiku Ing. Antonínem Ješátkem, přechází stávající hotelová ubytovna "Vltava" do vlastnictví Jihočeské univerzity jako nová kolej K5 pro ubytování studentů a od 1. 9. 2002 se její správy ujmou Koleje a menzy JU.
Nízká budova bude rekonstruována pro Zdravotně-sociální fakultu.

K5 - kapacita
Kolej K5 je tedy od 1. září 2002 v provozu pod správou Kolejí a menz JU. Představuje podstatné navýšení ubytovací kapacity pro studenty - celková kapacita v sedmi podlažích (vč. doplnění 36 lůžek pro rozšíření v 6. a 7. patře) přinesla navýšení 516 lůžek - 91 dvoulůžkových pokojů (182 lůžek) a 112 třílůžkových pokojů (336 lůžek).

K5 - vybavení
Kolej K5 je komfortní buňkový systém tvořený dvou- a třílůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením (WC, sprcha) na každém pokoji.
Ke standardnímu vybavení všech pokojů budou patřit chladničky (snad již letos), k dispozici budou mít studenti zařízené kuchyňky a TV místnosti. Do budoucna (léto 2003) se počítá s připojením části studentských pokojů na akademickou počítačovou síť JU a Internet. Zařízení pokojů nábytkem bylo dosud "hotelové" (ne vždy přesně bude odpovídat požadavkům pro studium - chybějí pracovní stoly, police na knihy apod., zařízení bude postupně obměňováno a doplňováno).

K5 - kolejné
Pro kolej K5 bylo kolejné stanoveno takto (kolejné v Kč za lůžko a den):
2-lůžkový pokoj   35 Kč/den (odpovídá cca 1.050 Kč měsíčně)
3-lůžkový pokoj   32 Kč/den (odpovídá cca 960 Kč měsíčně)

K5 - provoz
Kolej K5 je zařízení univerzity, a proto ubytování zde se řídí stejnými zásadami a pravidly jako stávající koleje (Zásady pro ubytování). Lůžková kapacita K5 je zahrnuta v celkové kapacitě kolejí, která je rozdělena do kvót pro jednotlivé fakulty a o přidělování lůžek je tedy rozhodováno na fakultách (studijní oddělení).
Prostudujte si Kolejní řád!

K5 - adresa
Kolej K5 má adresu: 370 11 České Budějovice, Boreckého 1167/27. Pošta, která bude zasílána na oficielní adresu ředitelství Kolejí a menz, tj. Studentská 800/15, 370 05 České Budějovice, bude denně doručována na kolej K5.


[Titulní strana] [Kde nás najdete?] [Koleje] [Menza] [Ubytovací služby] [Ohlasy z KaM]

Design: Jan Braum, KaM JU České Budějovice

Logo KaM