JIHOČESKÁ UNIVERZITA

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Centrum informačních technologií

Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

Tel.: 38 777 2005, Fax: 38 5310348, E-mail: milota@jcu.cz

 
10. října 2003

Vážení studenti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích!

V letošním roce je na Jihočeské univerzitě (JU) realizován projekt zavedení jednotného identifikačního a přístupového systému (IPS), jehož součástí je také zavedení jednotných identifikačních karet pro studenty JU. Podrobné informace k projektu lze nalézt na WWW stránkách JU (http://www.jcu.cz/index.php?zobraz=it/id_karty/index.html), kde rovněž najdete odkaz na příslušné opatření rektora (Uplatnění a zavádění jednotného identifikačního a přístupového systému na JU), na jehož základě je projekt realizován . S ohledem na to, že opatření rektora je interním dokumentem JU, je jeho text dostupný pouze z počítačů na JU (tj. z domény jcu.cz).

Projekt umožňuje studentům volbu typu karty: mezinárodní ISIC nebo karta s designem JU. Výhody mezinárodní karty ISIC jsou všeobecně známy, ISIC karta vydávaná JU má navíc tu vlastnost, že po dobu studia na JU může student získat její prodloužení za velmi výhodných podmínek (prodloužení platnosti karty o další rok stojí pouze 120 Kč).

Významná část projektu zavedení IPS na JU je v letošním roce financována z prostředků MŠMT (nezbytné hardwarové a softwarové vybavení). Vzhledem k tomu, že prostředky na tento projekt byly z MŠMT uvolněny až ve druhé polovině srpna 2003, došlo ke značnému skluzu v realizaci projektu. Dalším faktorem, který vedl k posunutí realizace je fakt, že výrobce čipových karet má určité dodací termíny, které JU nemůže ovlivnit (cca 3 týdny od objednání), že karty ISIC podléhají schvalování mezinárodní organizace International Association Services v Nizozemsku a že i část dat od studentů nebyla díky pozdním zápisům a nedodání informací přímo od studentů našemu pracovišti dostupná.

Ve výše uvedeném opatření rektora se uvádí, že karta bude studentovi v běžném období - za splnění podmínek uvedených rovněž v opatření - vyrobena do 1 týdne. Je třeba si uvědomit, že období, kdy jsou takovéto identifikační karty na JU zaváděny vůbec poprvé, rozhodně není běžným obdobím, stejně jako období nástupu studentů do prvního ročníku, kdy je vždy nutné čekat na zavedení těchto studentů do studijní agendy (STAG). Zavedení studenta do STAG je plně v kompetenci studijních oddělení jednotlivých fakult a CIT jej nemůže nijak ovlivnit.

Závěrem vás chci, milí studenti, požádat o pochopení a vstřícnost, se kterou hodnotíte nebo budete hodnotit realizaci projektu zavedení jednotných identifikačních karet na JU a omluvit se těm studentům, kteří se spoléhali na rychlé vydávání identifikačních karet. Věřte, že pracovníci CIT dělají maximum pro to, aby byly karty studentům k dispozici na studijních odděleních co nejdříve. K dnešnímu dni bylo na studijní oddělení všech fakult distribuováno celkem již cca 1000 identifikačních karet s designem JU. Potisk karet ISIC by mohl být na JU zahájen zhruba od 24. října, od začátku listopadu budou i tyto karty studentům postupně k dispozici na studijních odděleních. Předpokládáme, že výroba všech cca 7500 identifikačních karet bude probíhat do konce listopadu 2003. Kartu však můžeme vyrobit jen těm studentům, kteří splnili podmínky pro výrobu karty uvedené v citovaném opatření rektora.

Děkuji za pochopení

RNDr. Josef Milota

ředitel CIT JU