Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Aktuality

Ostatní

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 17 / 2020 k aktuálnímu stavu v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 17 / 2020 k aktuálnímu stavu v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR

Z důvodu mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru na území České republiky, dále v souvislosti s aktuálními rozhodnutími vlády ČR a v souladu s aktuálním opatřením rektora JU vydávám toto rozhodnutí související s provozem KaM JU:

1. S platností od 14. 10. 2020 mohou být na kolejích JU ubytováni pouze:
- Zahraniční studenti JU.
- Studenti zdravotnických a pedagogických studijních programů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe.
- Studenti JU v souladu s usneseními vlády ČR č.1022 a č. 1023 ze dne 12. 10. 2020.
- Studenti, kteří se nemohou z objektivních důvodů přestěhovat z kolejí do místa svého bydliště, jejichž pobyt odsouhlasí ředitel KaM JU.
2. Zákaz vstupu na koleje JU všem osobám kromě osob na nich ubytovaných nebo vykonávajících činnost pro JU.
3. Zákaz návštěv ubytovaných osob i mezi jednotlivými objekty.
4. S platností od 14. 10. 2020 bude otevřena pouze hlavní budova menzy JU v areálu kampusu JU, a to pouze pro studenty a zaměstnance JU. JU cafe, výdejna na TF JU a na ZSF JU bude uzavřena k výše uvedenému datu. Aktuální otevírací doby naleznete na www.kam.jcu.cz.
5. Studenti i zaměstnanci jsou povinni dodržovat zvýšené hygienické návyky ve všech prostorech KaM JU.
6. Tento dokument nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Ing. Ivan Hájek
Ředitel KaM JU
V Českých Budějovicích, 13. 10. 2020