Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Aktuality

Ostatní

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 6 / 2020 k aktuálnímu stavu v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 6 / 2020 k aktuálnímu stavu v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR

Z důvodu mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru na území České republiky, dále v souvislosti s aktuálními usneseními vlády ČR a v souladu s opatřením rektora JU č. R 437 vydávám toto rozhodnutí:

 

  1. - Ubytování cizích osob je povoleno od 15.6.2020
  2. - Návštěvy na kolejích JU jsou povoleny s platností od 15.6.2020
  3. - Pokoje na koleji K5, které byly určené pro potřeby karantény zaměstnanců a studentů JU jsou s platností od 15.6.2020 převedeny do standartního režimu a nadále budou sloužit k ubytování zaměstnanců a studentů JU nebo i jiných osob.
  4. - Pokud někdo ze zaměstnanců, studentů nebo ostatních osob přijíždí ze země, která byla nařízením příslušných orgánů označena za zemi

s vysokým rizikem nákazy (červené označení) a ze zemí mimo EU, je povinen prokázat se potvrzením vydaným lékařem či orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzujícím, že u něj byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než čtyři dny, nebo nastoupit 14denní karanténu dle pokynů koordinátora BOZP JU. Možnost nastoupení karantény platí pouze pro studenty a zaměstnance JU.

  1. - Zaměstnanci recepcí na všech kolejích JU zajistí při nástupu ubytování evidenci čestných prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Vzor čestného prohlášení je k dispozici na všech kolejích.
  2. - S platností od 15.6.2020 se otevírá posilovna na K3.
  3. - Studenti i zaměstnanci jsou povinni dodržovat zvýšené hygienické návyky ve všech prostorech KaM JU
  4. - Tímto se ruší Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 5 ze dne 19.5.2020

 

V Českých Budějovicích, 12.6.2020