Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Aktuality

Ubytování

Rezervace pokojů

Rezervace pokojů

Room rezervation

Vážení studenti,

 

Pokud byla vaše žádost o ubytování schválena, je třeba vybrat si pokoj, kde budete bydlet. Nemusíte chodit osobně za tímto účelem za vedoucí koleje, ale můžete si sami vybrat pokoj na stejném místě, jako jste si podávali žádost.

 

 Od 1. 6. do 6. 6. umožňujme zvolit pouze pokoj, kde jste ubytovaní k 31. 5. 2022. Od úterý 7. 6.  do 20. 6. pak budou na výběr všechny neobsazené pokoje. A jaký je tedy postup?

 

- Přihlaste se na adrese: https://koleje.jcu.cz/

 

- Nahoře vpravo zvolte menu Ubytování > Žádosti o ubytování (pořadníky).

 

- Objeví se Vaše žádost, kde pod řádkem Stav žádosti: Uspokojená je tlačítko Vytvořit rezervaci.

 

- Dále máte možnost zvolit datum nástupu (mezi 26.9. a 3. 10. 2022) a datum odchodu (od 3. 2. do 30. 6. 2023). Tlačítkem Vybrat zvolíte příslušný pokoj.

 

- Na další obrazovce je rekapitulace zvolené rezervace včetně ceny ubytování a tlačítko Potvrdit, kterým rezervaci potvrdíte Pozor! Bez stisku tohoto tlačítka se rezervace nevytvoří!

 

- Pokud není zvolený pokoj volný, objeví se hláška: V zadaném rozmezí nejsou na tomto bloku volná lůžka.

 

 

Upozornění:

 

V případě společného ubytování párů si pokoj musíte rezervovat u vedoucí koleje. Nutný je souhlas obou osob.

 

Položky v žádosti Přidělená kolej, Preferovaná kolej a Náhradní kolej neznamenají, že na této koleji máte rezervované ubytování. Jestli se Vám rezervace podařila si můžete zkontrolovat v řádku Alokovaný pokoj.


Bez rezervace konkrétní koleje, lůžka a následně i bez úhrady rezervační kauce vám nárok na ubytování propadá.

 

 

Vaše KaM

 

 

 

 

 

Dear students,

 

today, a list of accepted applications for dormitory for the next academic year was published. Among other things, you need to choose the room where you will live. You do not have to go in head to the dormitory for this purpose, but you can choose a room in the same place as you applied for.

 

From 1st to 6th June, you can only choose the room where you are staying on 31 May 2022. From Tuesday 7th to 20th June, all unoccupied rooms will be available for selection. So what is the procedure?

 

-  Log in at: https://koleje.jcu.cz/

 

- At the top right, select the menu Ubytování > Žádosti o ubytování (pořadníky).

 

- Your request will appear, where under the line Request status: Stav žádosti: Uspokojená there is a button Vytvořit rezervaci.

 

- You also have the option to select the start date (between 26th September and 3rd October 2022) and the departure date (from 3rd February to 30th June 2023). Use the button Vybrat to select the appropriate room.

 

- The next screen is a recap of the selected reservation, including the price of accommodation and the button Potvrdit to confirm the reservation. Attention! Without pressing this button, the reservation will not be created!

 

- If the selected room is not available, the message appears: There are no available beds on this block in the specified range.

 

 

Notice:

 

In case of couples staying together, you must book a room with the dormitory manager.

 

The consent of both persons is required. The items in the Přidělená kolej, Preferovaná kolej a Náhradní kolej applications do not mean that you have booked accommodation on this dormitory. If you have managed the reservation, you can check in the line Alokovaný pokoj.

 

Without booking a specific dormitory, bed and subsequently without payment booking deposit your right to accommodation is forfeited.

 

 

Your KaM