Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Aktuality

Ubytování

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 12/2021

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 12/2021

Decision of the Director of KaM JU No. 12/2021

1. Všechny ubytované osoby před nástupem a vstupem do ubytovacích prostor KaM JU předloží:

 

  •           potvrzení o negativním výsledku RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeném nejdéle před 3 dny, nebo
  •           potvrzení o negativním výsledku POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeném nejdéle před 24 hodinami, nebo
  •           doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19
  •           potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, přičemž u této osoby uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na   přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

2. Bez jakéhokoliv z výše uvedených potvrzení nebude ubytování na kolejích JU poskytnuto.

 

3. Potvrzení o negativním výsledku testů dle odstavce 1., bodu 1 a 2 tohoto rozhodnutí je každá ubytovaná osoba prokazovat pak dále každých 7 kalendářních dnů.

 

4. Potvrzení dle odstavce 1. tohoto rozhodnutí je každá osoba prokazovat v termínech dle aktuálně platného znění Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví .

 

5. Výše uvedené změny jsou účinné do odvolání, platnost tohoto rozhodnutí je od data vydání.

 

6. Tímto rozhodnutím se ruší platnost Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 11/2021 ze dne 31.8.2021.

 

 

V Českých Budějovicích, 25.10.2021