Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Aktuality

Ubytování

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 10/2021.

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 10/2021.

Decision of the Director of KaM JU No. 10/2021

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 10/2021.

 

  1. Všechny ubytované osoby před nástupem a vstupem do ubytovacích prostor předloží:
  • potvrzení o negativním výsledku RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeném nejdéle před 7 dny, nebo
  • potvrzení o negativním výsledku POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeném jiným subjektem nejdéle před 72 hodinami, nebo
  • doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 osvědčující, že
  1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
  2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  • potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, přičemž u této osoby uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
  1. Bez jakéhokoliv z výše uvedených potvrzení nebude krátkodobé ubytování na kolejích JU poskytnuto.
  2. Výše uvedené změny jsou účinné do odvolání, platnost tohoto rozhodnutí je od 9.7.2021.

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích, 9.7.2021