Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Aktuality

Ubytování

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 9/2021

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 9/2021

Changes in accommodation restrictions.

 

1. S platností od 7.6.2021 povoluji návštěvy osob ubytovaných mezi jednotlivými objekty KaM JU

 

2. S platností od 7.6.2021 povoluji ubytování na kolejích KaM JU všem osobám bez výjimky.

 

3. Tímto ruším platnost bodu 2. a 3. z Rozhodnutí ředitele KaM JU číslo 8/2021 ze dne 24.5.2021.

 

4. Všechny ubytované osoby před nástupem a vstupem do ubytovacích prostor předloží:

 

 • potvrzení o negativním výsledku RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeném nejdéle před 7 dny, nebo
 • potvrzení o negativním výsledku POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeném studentům a zaměstnancům na JU nejdéle před 7dny, nebo
 • potvrzení o negativním výsledku POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeném jiným subjektem nejdéle před 72 hodinami, nebo
 • doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 osvědčující, že
 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, přičemž u této osoby uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

5. Bez jakéhokoliv z výše uvedených potvrzení nebude ubytování na kolejích JU poskytnuto.

 

6. Výše uvedené změny jsou účinné do odvolání.

 

V Českých Budějovicích, 7.6.2021

 

 

 

Decision of the Director of KaM JU No. 9/2021.

 

1. With effect from 7.6.2021, I allow visits of persons accommodated between the individual buildings of KaM JU

 

2. With effect from 7.6.2021, I allow accommodation on KaM JU dormitories to all persons without exception.

 

3. I hereby revoke the validity of points 2 and 3 of the Decision of the Director of KaM JU No. 8/2021 of 24.5.2021.

 

4. Before entering and entering the accommodation, all accommodated persons shall submit:

 

 • confirmation of a negative RT-PCR test for SARS-CoV-2 performed no more than 7 days ago, or
 • confirmation of a negative result of the POC test for the presence of SARS-CoV-2 virus antigen performed on students and staff at JU no later than 7 days ago, or
 • confirmation of a negative POC test for SARS-CoV-2 antigen performed by another subject no later than 72 hours ago, or
 • Evidence of vaccination against COVID-19 certifying that

 

 1. at least 22 days have elapsed since the first dose of vaccine was administered in the case of a two-dose schedule under the SPC, but not more than 90 days if the second dose has not been administered,
 2. at least 22 days have elapsed since the first dose of vaccine was administered in the case of a two-dose schedule under the SPC, but not more than 9 months if the second dose has been administered, or
 3. at least 14 days but not more than 9 months have elapsed since the administration of the vaccine dose in the case of a single dose schedule under the SPC, or

 

 • confirmation of laboratory-confirmed COVID-19 disease, in which case the isolation period has expired according to the valid emergency measure of the Ministry of Health and from the first positive POC antigen test for SARS-CoV-2 virus or RT-PCR test for SARS-19 CoV-2 has not elapsed for more than 180 days.

 

5. Accommodation will not be provided on JU dormitories without any of the above confirmations.

 

6. The above changes are effective until further notice.

 

 

 

In České Budějovice, June 7, 2021