Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Aktuality

Ubytování

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 8/2021

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 8/2021

Decision of the Director of KaM JU No. 8/2021

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 8/2021.

 

Z důvodu aktuální pandemické situace v ČR, z důvodu mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR, dále v souvislosti s aktuálními usneseními vlády ČR a v souladu s aktuálními opatřeními rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydávám toto rozhodnutí:

 

  1. S platností od dnešního dne ruším platnost opatření ředitele KaM JU č.17/2020, dále č. 21/2020 a č. 4/2021.
  2. Vyhlašuji s platností ode dnešního dne zákaz ubytování na kolejích JU všem osobám, kromě studentů a zaměstnanců JU.
  3. Vyhlašuji s platností ode dnešního dne zákaz návštěvy ubytovaným osobám mezi jednotlivými budovami kolejí JU.
  4. Vstup na koleje ubytovaným osobám je povolen pouze při předložení aktuálně platných dokladů týkajících se testování, očkování nebo dodržení lhůty po onemocnění COVID – 19 a dodržení aktuálně platných mimořádných opatření vydaných MZ ČR dne 21.5.2021 a následně v aktuálním znění.
  5. Na následující období budou KaM JU reagovat v souladu s aktuálním vývojem situace.

 

V Českých Budějovicích, 24.5.2021

 

Decision of the Director of KaM JU No. 8/2021.

 

Due to the current pandemic situation in the Czech Republic, due to extraordinary measures taken by the Ministry of Health of the Czech Republic in connection with the occurrence of coronavirus in the Czech Republic, in connection with current resolutions of the Czech government and in accordance with current measures of the Rector of the University of South Bohemia in České Budějovice.

 

  1. With effect from today, I am revoking the measures of the Director of KaM JU

No. 17/ 2020, hereinafter No. 21/2020 and No. 4/2021.

  1. With effect from today, I declare a ban on accommodation in JU dormitories for all persons, except for students and JU employees.
  2. I declare with effect from today a ban on visiting accommodated persons between the individual buildings of the JU dormitories.
  3. Entry to the dormitory by accommodated persons is permitted only upon submission of currently valid documents related to testing, vaccination or compliance with the deadline after COVID - 19 and compliance with currently valid emergency measures issued by the Ministry of Health on 21 May 2021 and subsequently as amended.
  4. KaM JU will respond to the following period in accordance with the current development of the situation.

 

In České Budějovice, 24.5.2021