Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Aktuality

Ubytování

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 22/2020 k poskytnutí mimořádné slevy na ubytování

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 22/2020 k poskytnutí mimořádné slevy na ubytování

Decision of the Director of KaM JU No. 22/2020 to provide an extraordinary discount on accommodation

Z důvodu mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR, dále v souvislosti s usnesením vlády ČR ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 a v souladu s aktuálními opatřeními rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydávám toto rozhodnutí:

 

 

  1. - Jako kompenzaci za mimořádnou situaci související s výše uvedeným usnesením vlády č. 1263 poskytnou KaM JU mimořádnou a jednorázovou slevu studentům, kteří v souladu s výše uvedeným usnesením vlády ČR nemohli být a nebyli fyzicky ubytováni na kolejích JU k datu 7.12.2020.
  2. - Výše kompenzace je stanovena na 50 % z hodnoty zaplaceného ubytování na měsíc prosinec 2020.
  3. - O tuto slevu požádá u vedoucí koleje oprávněná osoba nejpozději do 20.12.2020 a zároveň doloží výpisem ze STAGu oprávněnost svého nároku.
  4. - Sleva bude uložena na konto ubytované osoby.
  5. - Platnost tohoto dokumentu je ode dne jeho vydání.

 

 

 

 

V Českých Budějovicích, 9.12.2020

 

 

 

 

Due to extraordinary measures adopted by the Ministry of Health of the Czech Republic in connection with the occurrence of coronavirus in the Czech Republic, in connection with Government Resolution No. 1263 of 30 November 2020 and in accordance with current measures of the Rector of the University of South Bohemia in České Budějovice

 

  1. - As compensation for an extraordinary situation related to the above-mentioned Government Resolution No. 1263, KaM JU will provide an extraordinary and one-time discount to students who, in accordance with the above-mentioned Government Resolution, could not be and were not physically accommodated in JU dormitories on 7.12.2020.
  2. - The amount of compensation is set at 50% of the value of paid accommodation for the month of December 2020.
  3. - The authorized person shall apply for this discount to the head of the dormitory no later than 20.12.2020 and at the same time document the justification of his claim by an extract from the STAG.
  4. - The discount will be deposited in the account of the accommodated person.
  5. - This document is valid from the date of its issue.

 

In České Budějovice, 9.12.2020