Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Aktuality

Ubytování

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 20/2020 k poskytnutí slev za ubytování za měsíc prosinec 2020

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 20/2020 k poskytnutí slev za ubytování za měsíc prosinec 2020

Z důvodu mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR, dále v souvislosti s aktuálními usneseními vlády ČR a po projednání s panem rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydávám toto rozhodnutí:

  1. - Jako kompenzaci za situaci související s výše uvedeným poskytnou KaM JU mimořádnou a jednorázovou slevu všem studentům, kteří z důvodu krizových opatření – nouzového stavu nemohou být ubytováni na kolejích JU ke dni 1.12.2020
  2. - Výše slevy v hodnotě 25 % ze zaplacené ceny ubytování na měsíc prosinec 2020 bude uložena na konto každého studenta. Z toho vyplývá, že o tuto částku zaplatí student při nejbližší platbě méně.
  3. - Tato sleva bude poskytnuta pouze v tom případě, že bylo kolejné na měsíc prosinec 2020 uhrazeno nejpozději ke dnešnímu dni.
  4. - Tato sleva nenáleží studentům, kteří obdrželi výjimku na základě Usnesení vlády ze dne 12.10.2020, včetně platných dodatků, nebo výjimku od ředitele KaM JU.
  5. - Ostatní podmínky platí dle platných uzavřených smluv.
  6. - O mimořádnou slevu na ubytování pro studenty JU s nařízenou pracovní povinností dle Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 19/2020 lze i nadále žádat do 31.12.2020. O tuto slevu ve výši 50 % je možné žádat i za měsíc prosinec 2020 za stejných podmínek. Žádost za prosinec 2020 je třeba doložit nejpozději do 10. ledna 2021.

 

V Českých Budějovicích, 30.11.2020