Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Aktuality

Ubytování

Rozhodnutí ředitele KaM JU č.19/2020 k poskytnutí mimořádné slevy na ubytování pro studenty JU s nařízenou pracovní povinností

Rozhodnutí ředitele KaM JU č.19/2020 k poskytnutí mimořádné slevy na ubytování pro studenty JU s nařízenou pracovní povinností

Z důvodu mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR, dále v souvislosti s aktuálními usneseními vlády ČR a v souladu s aktuálními opatřeními rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydávám toto rozhodnutí:

  1. - Všichni studenti JU, kteří mohli na základě Usnesení vlády ČR, včetně aktuálních a platných dodatků ze dne 12.10.2020 zůstat ubytováni na kolejích JU, ale tuto možnost nemohli využít z důvodu nařízené pracovní povinnosti v průběhu měsíce listopadu tohoto roku a plnili pracovní povinnost v místě nebo okolí svého trvalého bydliště na základě Rozhodnutí hejtmana příslušného kraje o nařízení pracovní povinnosti, mohou požádat o mimořádnou a jednorázovou slevu ve výši 50 % za každý takto odpracovaný den.
  2. - Žádost o tuto mimořádnou slevu lze podat nejpozději do 4.12.2020 elektronicky nebo písemně u paní vedoucí koleje (paní Dvořáková, Tůmová).
  3. - K žádosti je nutné doložit:
  4. - Rozhodnutí hejtmana příslušného kraje o nařízení pracovní povinnosti
  5. - Potvrzení poskytovatele pracovní povinnosti o výkonu a termínu vykonané práce (začátek a konec pracovní činnosti)
  6. - Tato sleva se netýká studentů, kteří vykonávali povinnou praxi v rámci odborné výuky.
  7. - Tato sleva se netýká studentů, kteří obdrželi výjimku k ubytování od ředitele KaM JU.
  8. - Tato sleva se netýká studentů, kteří již ukončili ubytování.
  9. - Tato sleva bude poskytnuta pouze studentům, kteří nemají žádné pohledávky vůči KaM JU.
  10. - Tato sleva bude uložena na konto oprávněného studenta a o tuto částku bude ponížena platba na nejbližší následující období.

 

 

V Českých Budějovicích, 20.11.2020