Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Aktuality

Ubytování

Sleva na kolejném

Sleva na kolejném

Rozhodnutí ředitele KaM JU č.18/2020 k poskytnutí slevy za ubytování za měsíc listopad 2020.

Z důvodu mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR, dále v souvislosti s aktuálními usneseními vlády ČR a po projednání s panem rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydávám toto rozhodnutí:

 

  1. - Jako kompenzaci za situaci související s výše uvedeným poskytnou KaM JU mimořádnou a jednorázovou slevu všem studentům, kteří z důvodu krizových opatření – nouzového stavu nemohou být ubytováni na kolejích.
  2. - Výše jednorázové a mimořádné slevy v hodnotě 50 % ze zaplacené ceny ubytování na měsíc listopad 2020 bude uloženo na konto každého studenta. Z toho vyplývá, že o tuto částku zaplatí student při nejbližší platbě méně.
  3. - Pokud hradíte kolejné inkasem, bude Vám při následující platbě automaticky stržena částka ponížena o uvedenou slevu.
  4. - Tato sleva bude poskytnuta pouze pokud bylo kolejné na měsíc listopad 2020 uhrazeno v plné výši (30 dnů) a to nejpozději ke dnešnímu dni.
  5. - Tato sleva nenáleží studentům, kteří obdrželi výjimku na základě Usnesení vlády ze dne 12.10.2020, včetně platných dodatků, nebo výjimku od ředitele KaM JU.
  6. - Ostatní podmínky platí dle platných uzavřených smluv.

 

 

Ing. Ivan Hájek

Ředitel KaM JU

 

V Českých Budějovicích, 2.11.2020