Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Aktuality

Stravování

Omezení vstupu do menzy

Omezení vstupu do menzy

Menza restrictions

Vážení strávníci,

od pondělí 1.11.2021 je vstup do prostor menzy JU povolen pouze studentům a zaměstnancům JU. Ostatní strávníci si mohou jídlo objednat s sebou, vydávat tato jídla v jednorázovém balení budeme přes „okénko“, které naleznete po pravé straně od hlavního vchodu.

Při vstupu do budovy budeme kontrolovat oprávněnost Vašeho vstupu. Výdejny na TF a ZSF JU budou kontrolovat oprávněnost před vlastním výdejem jídla.

Prosíme, připravte si Vaši zaměstnaneckou nebo studentskou nebo Isic kartu ještě před vchodem do budovy !

Dále si Vás dovolujeme důrazně upozornit na nutnost používat výhradně respirátor FFP 2 nebo KN 95, nikoliv běžné roušky. Bez respirátoru FFP 2 nebo KN 95 není vstup povolen !

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Vaše KaM JU

 

 

Dear boarders,

from Monday, November 1, 2021, only students and employees of the JU are allowed to enter the canteen premises of the JU. Other diners can order food with them, we will serve these dishes in a box through the "window", which you will find on the right side of the main entrance.

Upon entering the building, we will check the legitimacy of your entry. Dispensaries at TF and ZSF JU will check the eligibility before the actual dispensing of food.

Please prepare your employee or student or Isic card before entering the building!

Furthermore, we would like to draw your attention to the need to use only the FFP 2 or KN 95 respirator, not ordinary masks. No entry is permitted without respirator FFP 2 or KN 95!

Thank you for your understanding and cooperation.

 

Your KaM JU