Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Aktuality

Stravování

Částečné uzavření menzy

Částečné uzavření menzy

Partial closing of the canteen

Vážení strávníci,

s platností od pátku 18.12.2020 budou uzavřeny následující provozy:

 

  • Výdejna na TF JU
  • Výdejna na ZSF JU
  • Bufet v AK JU
  • Studentská (hlavní) výdejna Menzy JU

 

Od stejného dne, tj. od pátku 18.12.2020 včetně, opět otevíráme naše „ výdejní okénko“ pro výdej obědů v krabičkách.

Tato jídla budou opět pouze na objednávku. Jídla objednávejte na našich stránkách v kolonce Minutková výdejna.

Výdej obědů bude každý pracovní den od 11,00 do 13,00 hodin.

Pokladna v přízemí budovy Menzy JU bude otevřena od 10,00 do 13,00 hodin.

Děkujeme za pochopení

 

Vaše KaM JU

 

 

 

 

Dear boarders,

with effect from Friday 18.12.2020, the following operations will be closed:

  • Dispensary at TF JU
  • Dispensary at ZSF JU
  • Buffet in AK JU
  • Student (main) dispensary of the Canteen of the University of South Bohemia

 

From the same day, from Friday, December 18, 2020 inclusive, we are reopening our "dispensing window" for dispensing lunches in boxes.

These meals will again only be made to order. Order meals on our website in the 4. Minutková column.

Lunch will be served every working day from 11.00 to 13.00. The cash desk on the ground floor of the JU Canteen building will be open from 10.00 to 13.00.

Thank you for your understanding

 

Your KaM JU